Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                                 

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Sábado, 23 Marzo 2019

Composición

A composición do departamento neste curso 2018-19, é a seguinte

 

 Dª María del Mar Rodríguez González  Orientadora- Xefa do Departamento
 Dª Montserrat Padrón Saco  Coordinadora Emprendemento
 Dª Susana Costoya Fondevila  Xefa Dpto. FOL
 D. Alberto Pato Muñíz  Xefe Dpto. Edificación e Obra Civil
 Dª Íria Fírvida Plaza  Xefa Dpto de Enerxía e Auga
 D. Javier Rodríguez Sarmiento  Xefe Dpto. Actividades Físico Deportivas
 Dª María Rita Masid Diéguez   Xefa Dpto. de Hostalería e Turismo
 D. Eduardo de la Puente Fernández  Xefe Dpto. de Electricidade e Electrónica
 Dª. Diana Casanova López  Xefa Dpto. de Imaxe e Son