Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                                 

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Viernes, 24 Mayo 2019

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en funcionamento o procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe. Esta acreditación busca pór en valor a experiencia laboral das galegas e dos galegos. 
O Departamento de Información e Orientación Profesional actúa como servizo aberto e permanente para facilitar información e orientación sobre o procedemento a todas as persoas que a soliciten. O orientador desenvolverá as seguintes funcións:
  •  Informar sobre o proceso de avaliación e recoñecemento das competencias profesionais para que se poida seguir adecuadamente, e tamén sobre a formalización e a presentación da documentación pertinente.
  •  Elaborar un plan de formación cando sexa necesario para as persoas candidatas aos procedementos abertos no Centro, onde se farán constar segundo proceda: 
    •  As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para que poidan acreditar en convocatorias posteriores as unidades de competencia das que solicitaran a súa acreditación. 
    •  As posibilidades de formación, coas orientacións pertinentes, para completar a formación conducente á obtención dun título de formación profesional ou certificado de profesionalidade relacionado con elas. 
En Ourense, a 10 de xaneiro de 2012 
O Orientador Xefe do Departamento de Información e Orientación Profesional.