Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                        

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Miércoles, 13 Noviembre 2019

 

 

 

A Asociación de Construtores de Ourense –ACO- rubricaba esta maña na súa sede un acordo co CIFP A Farixa co obxecto de colaborar na formación curricular específica dos ciclos formativos e realización das actividades laborais na empresa do alumnado de A Farixa, mediante actividades de formación, traballo na empresa, e formación complementaria específica.

 


O CIFP A Farixa é un Centro Integrado de Formación Profesional creado en 1981 que imparte os ciclos de “Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación” e “Proxectos de Edificación”, os cales tiveron un importante incremento de matriculas nos últimos anos.

 


A colaboración firmada esta maña entre o director do centro, José Luís Rodríguez e o presidente dos construtores ourensanos, Santiago Ferreiro, inclúe que as empresas integradas en ACO comprométense á contratación do alumnado incorporándoos ao réxime xeral da Seguridade Social durante o período de xaneiro ata xuño.

 


O centro designará un profesor ou profesora, e a empresa un titor ou titora, que serán responsables do seguimento da formación e da coordinación do conxunto de actividades realizadas na empresa.

 


Coa firma de este acordo, ambas partes intentan iniciar un canle de colaboración para tratar de paliar a falta de traballadores cualificados no sector e que a construción volva ser unha opción de futuro para a xente nova.