Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                                 

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Miércoles, 21 Agosto 2019

OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20 OFERTA_EDUCATIVA_19-20

CS - AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

CS - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS

CM - INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

CS - EFICIENCIA ENERXÉTICA E SOLAR TÉRMICA

CS - PROXECTOS EDIFICACIÓN

CM - OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN E REHABILITACIÓN

CS - GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS

CS - AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS

CS - PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES E ESPECTÁCULOS

CM - VIDEO DISC - JOCKEY E SON

CM - VIDEO DISC - JOCKEY E SON

CS - ENSINANZA E ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

FP BÁSICA EN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

FUTBOL SALA

loading...