Este curso pretende ser un simulacro das probas que a Xunta realiza para o acceso aos estudos da FP de Grao Medio