Plan de formación do profesorado

Plan de formación do profesorado

CURSO 2022 - 2023

Plan de formación do profesorado


CURSO 2022 - 2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023

CURSO 2022 - 2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023


CURSO 2022 - 2023

FProfe

FProfe

Sistema de xestión da formación do profesorado

FProfe


Sistema de xestión da formación do profesorado

Título   Líña de traballo   Coordinador
Mellora do manexo das ferramentas para impartir os módulos profesionais       Competencia didáctica       Freire González, José Manuel
Mellora das habilidades sociais e da convivencia   Competencia en educación inclusiva e coeducación   Gómez Quevedo, María Belén
Aproveitamento didáctico de ABLETON   Competencia en innovación e investigación   Fernández Frías, María Teresa
Implementación do Plan dixital de centro   Competencia dixital   Vázquez Martínez, José Carlos
Iniciación a lingua francesa e a súa cultura   Competencia comunicativa   Novoa García, Laura