ACREDITACIÓNS      BOLSA DE EMPREGO

      EDUCALIDADE      PROFESORADO      AULA VIRTUAL         

 

 

REXISTRO PROFESIONAL DO PERSOAL DE SOCORRISMO


Inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia

CUESTIONARIO SOBRE O USO DE INTERNET


Preme aquí para ir ao cuestionario

 

Como acceder a tratamento psicolóxico de balde co seguro escolar?

 

QUE UNIDADES DE COMPETENCIA PODO ACREDITAR COA MIÑA EXPERIENCIA PROFESIONAL?

NOVAS MÁIS RECENTES

 • Convocatoria de bolsas Erasmus Rural Interreg “Raia Termal”, (enlace aquí)
 • Convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza FCT ou FP Dual (enlace aquí)
 • INFORMACIÓN CONTRATOS-APRENDIZAXE ALBANELERÍA (para persoas sen titulación)

 

 • COMUNICADO DA CIUG AOS CENTROS QUE IMPARTEN FP:
 1.  O alumnado de FP que desexe matricularse na ABAU e que estea en disposición de acadar o título de Técnico Superior de FP na convocatoria de xuño de 2021, aínda que estea pendente de finalización da FCT que non levan cualificación numérica, deberá enviar por correo electrónico ao LERD correspondente  (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. LERD do Campus de Ourense) os seguintes documentos:
  1. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  2. Impreso oficial de matrícula na ABAU debidamente cumprimentado, que poderá baixar da páxina web da CIUG.
  3. Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula ou, no seu caso, documentación que acredite a exención destes.
 2. Datas: Matrícula anticipada ( 07 ao 25 de maio), exames xuño (8,9, e 10 de xuño), notas provisionais (17 xuño 20:00 horas), notas definitivas (24 de xuño 20:00 horas), tarxeta de cualificacións que se envía ao correo electrónico (provisional o 18 e definitiva o0 25 de xuño) e exames de xullo (13, 14 e 15 de xullo).

ESTUDAR FP OU GRAOS UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA

CUESTIONARIO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO ESTADO EMOCIONAL

 

 
CONVOCATORIAS PARA O PRESENTE CURSO 20/21

 

ACTIVIDADES PROPOSTAS DENDE O DEPARTAMENTO  PARA DESENVOLVER DURANTE O PERÍDO DE ALERTA SANITARIA

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
 Ansiedade ante os exames  Organizarse nos estudos  Carreira profesional  Acceso ciclos /Universidade  Anexo I - FCT
 09:00 horas a 11:00 horas   09:00 horas a 11:00 horas   09:00 horas a 11:00 horas   09:00 horas a 11:00 horas   09:00 horas a 11:00 horas
  Cómo estudar Fundación UDC     
     
Aquel alumnado que estea interesado nalgunha das actividades propostas ou que teña algunha suxestión pode poñerse en contacto co orientador a través do seguinte enderezo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  No "Asunto" da mensaxe que poña : Actividade de interese  e no "corpo" da mesma que indique a actividade ou, no seu caso, a suxestión que fai e ademais o seu nome e apelidos e enderezo electrónico.

Dende o Departamento de Orientación poranse en contacto o máis axiña posible.

         

 

INFORMACIÓN DE INTERESE A PROPÓSITO DA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA

 

RESOLUCIÓN  do  28  de  abril  de  2020,  conxunta  da  Secretaría  Xeral  de  Universidades  e  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0534-300420-0001_gl.pdf

 

(28/04/20) Instruccións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 19/20

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf

 

(25/04/20) Modelos ABAU 2020

 

https://ciug.gal/gal/abau/modelos

 

(23/04/20).- Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30894

 

(25/03/20).-Consenso xeneralizado entre Ministerio e CCAA en manter o calendario escolar e aprazar a ABAU | Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

 

(24/03/20  20:15)Educación traballa co Ministerio para asegurar o remate do curso e a continuidade dos itinerarios formativos ao alumnado de Formación Profesional.

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30630El

 

Ministerio de Educación Y Formación Profesional y las CCAA acuerdan flexibilizar las prácticas y el calendario escolar para que los estudiantes de FP superen el curso.

 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200324-comisionfp.html

 
 

 

 

Información acceso Universidade                                                                            

 

 

 

Todo FP 

 

Guía de información académica e profesional

    

  

Técnica Pomodoro (é moi interesante)

    

  

Vídeo explicativo sobre hábitos e técnicas de estudoRealización de esquemas para aprender mellor

 

   

          

RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS FORMULADAS POLO ALUMNADO :

 

Pregunta: Probas específicas de admisión aos estudos de Grao en CC do Deporte e Educación Física no SUG
Resposta: Quen desexe  realizar o Grao en CC da Actividade Física de o Deporte na UVigoademais de solicitar a admisión (preinscrición) a través dos procedementos telemáticos que estableza a CIUG, terá que realizar as probas específicas de aptitude.

Non terá que realizar esta proba:

Quen teña superadas as probas no ano anterior á convocatoria, en calquera facultade do sistema universitario español.

Quen estea acreditado como deportistas de alto nivel ou de alto rendemento polo Consello Superior de Deportes ou polo organismo competente da comunidade autónoma.

Preme aquí para acceder á guía.

Para o presente curso 19/20 o período de solicitude das probas de maio e xuño foi dende 0 11 de marzo ao 10 de abril e a realización das probas foi o 22 de maio e o 20 de xuño


Se desexas realizar os estudos de Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña tamén terás que realizar unhas probas específicas de admisión.

A solicitude de admisión ás probas realizase a través dun formulario on line. A convocatoria para as probas de acceso específicas curso 20/21 xa saíu e os prazos son os seguintes:

Oportunidade do 18 de abril de 2020: desde o 12.02.2020 ata as 14:00 h do 06.03.2020 

Oportunidade do 17 de xuño de 2020: desde o 30.04.2020 ata ás 14:00 h do 15.05.2020


Pregunta: ABAU para acceso ao Grao de Enxeñería en Xeomática e Topografía do Campus de Ponferrada dende o CS de Proxectos de Edificación

Resposta: O grao de Enxeñería en Xeomática e Topografía impártese na Escola Superior e Técnica de enxeñeiros de Minas, en ponferrada.

A nota de corte desta titulación para o curso 19/20 foi de 5,890 e no cadro de ponderacións de asignaturas para os citados estudos aparecen as seguintes materias:

 • Ponderación 0,2: Matemáticas II, Química, Debuxo técnico II e Deseño
 • Ponderación 0,1: Bioloxía, Economía da empresa e Física

Os recoñecementos de créditos ao alumnado que proceda de estudos de Formación Profesional ven regulado a partires da "Reunión da Comisión Mixta Consejería de Educación JCYL – ULE" 16/09/2011 

Podes consultar aquí o seu plan de estudos.

 

Resposta II: No caso de querer optar ao grao en Enxeñaría dos recursos mineiros que se imparte en Vigo, na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxia, hai que ter en conta que a súa nota de corte no 2019 foi de 5,186 e quedaron prazas vacantes.

No cadro de ponderacións de asignaturas para dito grao aparecen as seguintes materias:

 • Ponderación 0,2: Matemáticas II, Química, Debuxo técnico II, Física e Xeoloxía
 • Ponderación 0,1: Bioloxía e Economía da empresa

Co CS de Proxectos de edificación, según táboas, serán recoñecidas as seguintes materias cos reus respectivos créditos:

 • Formación básica
  • Empresa. Dirección e xestión (6 créditos)
  • Expresión gráfica: expresión gráfica (6 créditos)
 • Obrigatoria
  • Construcción e movemento de terras (6 créditos)
  • Proxectos (6 créditos)

Pregunta: Recoñecemento de créditos nas facultades de fisioterapia de Vigo e Ponferrada a partires dos estudos de CS de Ensinanza e Animación Sociodeportiva

Resposta da secretaría do decanato da Facultade de Fisioterapia de Pontevedra

Mantida conversa telefónica co secretario da facultade a resposta é en principio non existen convalidacións de oficio para ningún ciclo da FP. Teñen que estudar caso por caso unha vez presentada a solicitude.

Teléfono da secretaría do decanato: 986 801 752

 

Resposta da administración do Campus de Ponferrada (Facultade Fisioterapia)

Buenos días, en relación a su consulta, comentarle que no hay un reconocimiento automático de créditos en el caso que Ud. plantea tal y como se sucedería en el supuesto del Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación en Actividades Físicas y Deportivas, ver el siguiente enlace: https://www.unileon.es/files/rec-grado-cc-actividad-fisica.pdf Pero ello no significa que no se contemple el reconocimiento de créditos, si bien será la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos la encargada de resolver las solicitudes cursadas, siempre respetando la normativa de la Universidad de León al respecto, y que figura en el siguiente enlace https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos

Avda. Astorga, s/n
24401 - Ponferrada (León)
Teléfono 987 442005
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

PROXECTO CONSTRÚATE


 • CONTRATO DE FORMACIÓN-APRENDIZAXE DE 11 MESES (Operacións de albanelería de fábricas e cubertas)
  • REQUISITOS (entre outros)
   • Idade entre 18 e 25 anos
   • Inscrit@ como demandante de emprego
   • Non ter título universitario nin  de FP (medio ou superior) vinculados á actividade
   • Non ter tido un contrato indefinido nos últimos tres meses
 • BENEFICIOS
  • Experiencia durante 12 meses nunha empresa
  • protección social e dereito ao desemprego
  • Cualificación profesional
  • 75% do salario (apróx. 950 euros brutos ao mes)
 • ONDE
  • Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense (ACO)

   Rúa Padilla,1- 3 - 32005 Ourense

   988 366 240 - 988 366 386 

   web:www.acourense.com