Viernes, 07 Mayo 2021

Plurilingüe:  CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

                     CS Guía, Información e Asistencia Turísticas

 

Bilingüe:     No noso centro impártense en inglés, dentro da sección bilíngüe, os seguintes módulos.

 

Ciclo  Animación de Actividades Físicas e Deportivas
 Módulo  Actividades Físicas para personas con discapacidade Inglés

  

Ciclo  Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés

  

Ciclo  Guía, Información e Asistencia Turística
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés

  

Ciclo  Axencias de Viaxes
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés