PROFESORADO      AULA VIRTUAL         

Instrucións matrícula para alumnado so de noso centro que promociona a 2º curso ou repetidores de 2º curso 

Matrícula: do 23 de xuño ao 5 de xullo

1  Descargar o pdf autoeditable  -  Anexo I 
 2  Cubrilo, imprimilo, asinalo e escanealo  
  

 3  Realizar o ingreso correspondente ao seguro escolar (1,12€) os menores de 28 anos, na conta do centro (ES79 2080 5267 9430 4003 1084)

 1,12 €

 Enviar mediante Formulario:

 

 

  •  Xustificante do pago do seguro escolar (escaneados)

 

Ao rematar o envío, remitirase un xustificante da operación ao correo electrónico indicado no formulario